Home > Contact

ຕິດຕໍ່

ເພື່ອວາງແຜນກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງທ່ານ ຫຼື ສອບຖາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆ...
ທ່ານສາມາດ ຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງເລກໂທລະສັບດ້ານລຸ່ມນີ້ ຫຼື ສົ່ງ Email ຫາພວກເຮົາໄດ້ໂດຍກົງໂດຍຜ່ານແບບຟອມລຸ່ມນີ້ :
ໂທລະສັບ : (+856) (20) 59224555 | 55618833
ອີແມວ : info@scs4c.com

In Laos
Sibounheuang, Chanthaboury District, Vientiane LAO PDR
Telephone: (+856) (20) 59224555 | 55618833
Email : info@scs4c.com

We are located in Vientiane Capital.

ຊື່ຂອງທ່ານ : *
ເບິໂທລະສັບ :
ອີແມວ : *
ຫົວຂໍ້ : *
ຂໍ້ຄວາມ : *
* Compulsory fields
 
 
ກາລຸນາຂຽນ ຂໍ້ຄວາມທິ່ຢູ່ດ້ານເທິງ ໃສ່ໃນຫ້ອງດ້ານລຸ່ມ.

 
   

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: