ພັດທະນາລະບົບອີນເຕີເນັດອອ່ນລາຍ

ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີແມ່ນຫົວໃຈຫຼັກຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂອງSCS-DEV, ພວກເຮົາເນັ້ນນັກໃສ່ທາງເລືອກທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຫຼັກ.
ຜົນງານທີ່ພັດທະນາໂດຍ SCS-DEV ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ ຫຼື ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃດ້ພ້ອມໆກັນຜ່ານລະບົບ Online ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃດ້ຢາງງ່າຍດາຍ ເຊິ່ງບໍລິການກວມດັ່ງນີ້ :ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: