ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບ IT.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງແລະສ້ອມແປງລະບົບ IT ແມ່ນນອນຢູ່ໃນວຽກຫຼັກຂອງ SCS-DEV, ພວກເຮົາມີນາຍຊ່າງແລະວິສະວະກອນທີ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກ ເພື່ອສະເໜີທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະແໜ່ງ IT ໃຫ້ທ່ານ.

ການບໍລິການກວມລວມດັ່ງນີ້ :

  • ສ້ອມແປງແລະຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີ.
  • ເຮັດວຽກ ເປັນ Administrator ໃນການເບິ່ງແຍງເວັບໄຊ້ເກົ່າຂອງທ່ານ.
  • ສ້ອມແປງ ແລະ ພັດທະນາ ຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ.
  • ຈໍານ່າຍຄອມພິວເຕີທັງຍ່ອຍ ແລະ ສົງ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ໃຫ້ SCS-DEV ມາເບິ່ງແຍງ ລະບົບ IT ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕ້ອງການ ຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ກາລຸນາ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: