ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ.

SCS-DEV ບໍລິການຕິດຕັ້ງ,ບໍາລຸຸງຮັກສາ ແລະ ຝືກອົບຮົມການສ້າງລະບົບເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ລາຄາທີສົມເຫດສົມຜົນ.

ຕົວຢ່າງ ການນໍາໃຊ້ລະບົບເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ

1/ ມີເຄື່ອງພິມ(Printer)ໜຶ່ງເຄືື່ອງແຕ່ສາມາດສັ່ງພິມໃດ້ຈາກຄອມພິວເຕີຫຼາຍໜ່ວຍ ເຊິ່ງ ເປັນການປະຍັດເວລາແລະລຸດຄ່າໄຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ເຄື່ອງພີມ.
2/ ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໜື່ງໄປອີກໜ່ວຍໜື່ງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນຜ່ານUSB, ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຫາຄອມພິວເຕີ ໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ຍັງເປັນການປະຍັດເວລາໃນການເຮັດວຽກ.


ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: