ບໍາລຸງຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ເວັບໄຊ້.

SCS-DEV ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການບໍາລຸງຮັກສາເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານ, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານມີເວັບໄຊ້ຫຼືລະບົບເກົ່າຢູ່ແລ້ວ ແລະ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປັບປຸງໃໝ່ ຫຼື ພັດທະນາຕໍ່ຍອດ(ທຸກຮູບແບບ) ເຊັ່ນ : ອັບເດດໜ້າເວັບໄຊ້ໃໝ່, ເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າໃໝ່, ດັດແກ້ ແລະ ປັບປຸງ ໜ້າເວັບໄຊ້ ຕ່າງໆ... SCS-DEV ກໍ່ຍັງມີນາຍຊ່າງແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການສູງທີ່ພ້ອມຈະເຮັດວຽກຈຸດນີ້ໃຫ້ທ່ານ.

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາລຶ້ງເຄີຍແລະເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານ
ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງ.


ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: