ບໍລິການ Program online ແລະ Web application.

ການພັດທະນາໂປຼແກຣມ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈຫຼັກໃນການບໍລິການລູກຄ້າຂອງ SCS-DEV. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ວິສະວະກອນດ້ານ IT ທີ່ມີປະສົບການສູງຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອມາພັດທະນາແລະນໍາສະເໜີຜົນງານທີ່ດີກວ່າສະເໝີ.
ໂປຼແກຣມທີ່ພັດທະນາໂດຍ SCS-DEV ແມ່ນ ໃດ້ຮັບມາດຕະຖານແລະຜ່ານຂັ້ນຕອນ ການພັດທະນາຕາມມາດຖານຂອງສາກົນນັບແຕ່ ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ຈົນຮອດການສົ່ງໂປຣແກຣມໃຫ້ລູກຄ້າ.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ SCS-DEV ໃດ້ຢູ່ເບືອງຫຼັງການພັດທະນາໂປຼແກຣມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ສັງຄົມກໍ່ຄືອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ... SCS-DEV ພັດທະນາພັດທະນາໂປຼແກຣມ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ, ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ:
ໂປຼແກຼມ ມີທັງແບບມາດຕະຖານ ແລະ ແບບພັດທະນາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຖານຂໍ້ມູນວຽກຫ້ອງການ, ໂປຼແກຼມຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ໂປຼແກຼມສະຖິຕິ, ໂປຼແກຼມບັນຊີ, ລະບົບສັ່ງຈອງສິນຂ້າ ອ່ອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ...

ວຽກງານທີ່ສັບສົນແລະຫຍຸ້ງຍາກຂອງທ່ານຈະໝົດໄປ ເມື່ອນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ SCS-DEV ແລະ ໂປຼແກຼມຂອງ SCS-DEV ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານງ່າຍຂື້ນ. ທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງ ເພື່ອນໍາໄຊ້ SCS-DEV.


ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: