ເວັບໄຊ້ ສໍາລັບ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິສັດ.

ສ້າງເວັບໄຊ້ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນນໍາສະເໜີບໍລິສັດ ຫຼື ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍັງສ້າງຄວາມທັນສະໃຫມໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ.
ພິເສດ ສ້າງເວັບໄຊ້ໃນມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງ.

ລາຄາຕົ້ນພຽງ 3,500,000 ກີບ

 

ລາຍລະອຽດເວັບໄຊ້ມີດັ່ງນີ້ :

ລັກສະນະພິເສດເວັບໄຊ້

ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ້ໃຫ້ທີຄວາມທັນສະໃໝແລະເຂົ້ານໍາໃຊ້ງ່າຍ.
ລາຄາໂປຼໂມຊັ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄິດໃລ່ລວມອາກອນ(10%).
ຟຼີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຊື່ເວັບໄຊ້ 1ປີ / Free email **.
ລະບົບປະກາດແຈ້ງສະມັກງານ.
ລະບົບຂຽນຂ່າວ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ.
ມີຄັງຮູບພາບ.
ສາມາດສ້າງຮູບພາບເຄື່ອນທີ່(Slide)ຢູ່ໜ້າເທຶງໜ້າເວັບໄຊ້.
ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນໜ້າເວັບໄຊ້.
ມີແບບຝອມໃຫ້ສາມາດຂຽນຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ເບິ່ງແຍງເວັບໄຊ້ໄດ້(Contact Form).
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້.
ສະແດງຜົນການຊອກຫາເວັບໄຊ້ຢູ່ທີ່ເວັບ Google ໄດ້.
ເຊື່ອມຕໍ່ໜ້າເວັບໄຊ້ຕ່າງໆເຂົ້າກັບ Facebook.

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາອອກແບບແລະເລືອກໃນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.


ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: