ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ເວັບໄຊ້.

ເປັນເວລາຫຼາຍກົ່ວ 5 ປີ ທີ່ SCS-DEV ໃດ້ໃຫ້ບໍລິການໃນການ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ເວັບໄຊ້ ແບບຄົບວົງຈອນເພື່ອນໍາສະເໜີສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ,ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ, ຕະຫຼອດຮອດອົງການຈັດຕັ້ງ, ໂຮງແຮມ, ເວັບໄຊ້ຂາຍເຄື່ອງ(ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ E-commerce) ແລະ ອື່ນໆ...
ເລືອກໃຊ້ SCS-DEV ໃນການພັດທະນາອອກ ແບບເວັບໄຊ້ມື້ນີ້ທ່ານຈະໃດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງ.

  • ລາຄາເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 3,xxx,xxx ກີບເທົ່ານັ້ນ.
  • ຝຼີ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຊື່ເວັບໄຊ້.
  • ຝຼີ Email ທີ່ອອກເປັນຊື່ເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານ.
  • ຮັບປະກັນການບໍາລຸງຮັກສາເວັບໄຊ້ 1 ປີ.

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາອອກແບບແລະເລືອກໃນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.

ແລະນີ້ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜົນງານຂອງ SCS-DEV ທີ່ສາມາດເອົາມາສະແດງໃດ້.


ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: