ຈົດຖະບຽນເວັບໄຊ້ Hosting and Domain

SCS-DEV ໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າ Hosting/Server ພ້ອມທັງຊື່ ເວັບໄຊ້(Domaine) ແບບບໍ່ໃດ້ເສຍຄ່າໄຊ້ຈ່າຍໃດໆເພີ້ມຕື່ມ.
ພວກເຮົາຍັງພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນການວາງລະບົບ ເວັບໄຊ້ ຂອງທ່ານ.
ຜ່ານມາ SCS-DEV ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ, ຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງແຮມ ຕະຫຼອດຮອດ ເວັບໄຊ້ ສ່ວນຕົວ...ຫຼາຍກ່ວາ 10 ອົງການ.

SCS-DEV ບໍລິການ Hosting/Server ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ອຸກອນເສີມໃດໆ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຫຼືຄວາມຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ Server ເພາະພວກ
ເຮົາຈະເຮັດໜ້າທີບໍລິການທ່ານໃນຈຸດນີ້.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ SCS-DEV ໃດ້ນໍາໄຊ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງທີ່ໃດ້ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ, ບໍລິການໃນລາຄາຖືກ, ນໍາໃຊ້ງ່າຍ
ແລະ ມີລະບົບເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພ ຕະຫຼອດ 24ຊົ່ວໂມງ.

ທ່ານສາມາດເລືອກ ເຊົ່າ Hosting ແລະ ຊື່ ເວັບໄຊ້ Domaine name(Free) ໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ໄດ້ຈາກຕາຕະລາງສົມທຽບລາຄາລຸ່ມນີ້ :

Hosting SC
Home
SC
Starter
SC
Standard
SC
Perfection
ເຫມາະສົມສໍາຫຼັບໃຜ ບຸກຄົນ, ນັກພັດທະນາທົ່ວໄປ ແລະ ຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ ສະມາຄົມ, ສະໂມສອນ ແລະ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ຫ້ອງການຂະຫນາດກາງ, ນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ ທີ່ຕ້ອງການ ຄວາມສົມບູນແບບ
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, Disk space 25 Gb 100 Gb 250 Gb 500 Gb
ການສົ່ງຂໍ້ມູນ, DataTransfert Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
ຈໍານວນ ອີແມວ ທີ່ສາມາດຮອງຮັບ, Email Address 10 150 800 Unlimited
PHP / MYSQL
  150 $ /year 280 $ /year 360 $ /year 710 $ /year

Domain
Free Domain
(.com .fr .net .info .org...)
1 2 3 5
Sub domain 10 100 1000 Unlimited
Multi domain
DNS and ZONE
Contact and Status

Emails
Email account (POP3, IMAP , SMTP) 10 150 800 Unlimited
Email space 1Gb/account 1Gb/account 1Gb/account 1Gb/account
Automatic Email
Contact email
Anti-virus
Anti-spam

Website tools
SC Web creator
10 web-softwares pre-installed
Portal CMS(Joomla, WordPress, Spip)

Service including and scripts
PHP5
PHP4
Safe mode off, Zend, Ioncube, Gd, mail
Data base MySQL 5
Directory protection
PhpMyAdmin

Communication
Statistics
Counter
Forum, newsletter

Customer service
Telephone assistant 7/7
  150 $ /year 280 $ /year 360 $ /year 710 $ /year

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ກາລຸນາ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: